Καλώς ήλθατε

Σχετικά με το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αποτελεί το έκτο Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η ίδρυσή του υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και τις Οικονομικές επιστήμες.

Η σημασία και η συμβολή των Μαθηματικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι δεδομένη και έχει συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη των επιστημών αυτών. Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της εξαιρετικά σημαντικής προόδου συγκεκριμένων επιστημών η συμβολή και η σημασία των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασσικών προβλημάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στην Χρηματοοικονομία και στην Οικονομία, λαμβάνει νέες διαστάσεις. Τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά τα οποία αναπτύχθηκαν για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήμη αιχμής.

Σκοπός του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών όχι μόνον να υπηρετήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και να καλύψουν ανάγκες τις αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη. Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, δημιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία έχουν την ικανότητα όχι μόνο ως προς το αντικείμενο ειδίκευσης αλλά και ένα ισχυρό και συγχρόνως ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο που τους δίνει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εργασιακό περιβάλλον.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται σ'ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας. Ιδρύθηκε το 1973 με το Ν.Δ. 87/73 αλλά λειτούργησε και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 με την Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο και τη Φυσικομαθηματική Σχολή στο Ηράκλειο.

Το 1983 η Φιλοσοφική Σχολή συνέχισε να λειτουργεί με 3 διακριτά πλέον τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Αντίστοιχα το ίδιο έτος η Φυσικομαθηματική Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και συνέχισε τη λειτουργία της με 5 διακριτά τμήματα: Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών και Βιολογίας. To 1999, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, άρχισε να λειτουργεί το Tμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών δέχτηκε φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και λειτουργεί επίσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ.

Σήμερα (ακαδ. έτος 2011-12) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν 11.918 προπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 2.130 (1.083 α' κύκλου και 1.047 β' κύκλου). Στα ερευνητικά προγράμματά του απασχολούνται περισσότεροι από 400 ερευνητές. Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 544 μέλη Δ.Ε.Π. και διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 240 και πλέον διοικητικούς υπαλλήλους, μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.