Επικοινωνία

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με τη φύση του ερωτήματός σας.

Επικοινωνία με το Τμήμα

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ. Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο και Fax
Προέδρου: +30 2810 393703, 393704
Κεντρική Γραμματεία: +30 2810 393700
Γραμματεία φοιτητών: +30 2810 393705, 393743
Fax: +30 2810 393701, 393725
Τεχνική υποστήριξη: +30 2810 393733, 393734
email και web
Γενικές πληροφορίες: info@tem.uoc.gr
Φοιτητικά θέματα: gram@tem.uoc.gr ή secr@tem.uoc.gr
Τεχνική υποστήριξη: help@tem.uoc.gr
Ιστοσελίδα: webmaster@tem.uoc.gr

Επικοινωνία με το ACMAC

Ταχυδρομική διεύθυνση
Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φοιτητικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Τ. Θ. 2208
Ηράκλειο Κρήτης 71003
Τηλέφωνο και Fax
Τηλ: +30-2810-393707, 393670
Fax: +30-2810-393660
Τεχνική υποστήριξη: +30-2810-393717
email και web
Πληροφορίες: secretary@acmac.uoc.gr
Τεχνική υποστήριξη: webmaster@acmac.uoc.gr