Άνθρωποι

Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΔΕΠ, επισκεπτών, προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα γραφεία είναι στο κτήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικό κτήριο. Ο κωδικός κλήσης της πόλης του Ηρακλείου είναι 2810.

Μέλη ΔΕΠ

Επισκέπτες Καθηγητές

Προσωπικό

Μεταπτυχιακοί φοιτητές