Έρευνα

Το Τμήμα μας έχει καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες σε πολλές περιοχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, όπως η εφαρμοσμένη ανάλυση, η μαθηματική μοντελοποίηση και οι υπολογιστικές μέθοδοι. Το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) στοχεύει στην προώθηση της αριστείας στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και προωθεί τη διασύνδεση της μοντελοποίησης, ανάλυσης και υπολογισμών.

Έρευνα στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σε συνεργασία με συναφή ιδρύματα στο Ηράκλειο (Τμήμα Μαθηματικών και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε.) προωθεί έρευνα σε διάφορες περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

 • Ανάλυση μοντέλων στις φυσικές επιστήμες
 • Μαθηματικά μοντέλα πολύπλοκων φυσικών φαινομένων
 • Υπολογιστικές μέθοδοι στις εφαρμοσμένες επιστήμες

Τα τρέχοντα ερευνητικά αντικείμενα των μελών του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση
 • Μαθηματικά μοντέλα στην επιστήμη υλικών
 • Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
 • Αριθμητικές μέθοδοι για μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
 • Επιστημονικός Υπολογισμός
 • Αριθμητικά και Μαθηματικά μοντέλα προβλημάτων μετάδοσης κυμάτων
 • Στοχαστικές ανελίξεις και μεγάλης κλίμακας συστήματα με στοχαστική δυναμική
 • Αλγοριθμική και Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Μη γραμμικά κύματα και σολιτόνια
 • Imaging και time reversal

Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών

Το έργο ACMAC χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα FP7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως κύριους στόχους την ενίσχυση του προφίλ της έρευνας του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, να επιτρέψει στα μέλη του να ενισχύσουν τις επαφές τους με μεγάλα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και να ενισχύσει την ερευνητική ικανότητα του Τμήματος σε τομείς όπου διαθέτει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία. Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα οργανωμένα γύρω από ένα κέντρο, με το όνομα Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC), με στόχο την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την προώθηση της διασύνδεσης της μοντελοποίησης, ανάλυσης και των υπολογισμών.

Πρόσφατες και προσεχείς ερευνητικές δραστηριότητες

Διεθνές Συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν ένα Διεθνές Συνέρδιο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κατά το διάστημα 16-20 Σεπτεμβρίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://acmac.uoc.gr/ICAM2013.
Συνάντηση εργασίας Wave Phenomena: Numerical Methods and Analysis
Το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνει μια συνάντηση εργασίας με τίτλο Wave Phenomena: Numerical Methods and Analysis στις 29 Ιουλίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://www.acmac.uoc.gr/WAVENUMA2013/.
Συνάντηση εργασίας Stochastic Methods in Finance and Physics
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Stochastic Methods in Finance and Physics, κατά το διάστημα 15-19 Ιουλίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/SMFP2013.
Συνάντηση εργασίας Kinetic Description of Multiscale Phenomena
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Kinetic Description of Multiscale Phenomena, κατά το διάστημα 17-28 Ιουνίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/KDM2013.
11ο European Finite Element Fair
Το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) και το το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΙΤΕ οργανώνουν το 11ο European Finite Element Fair την Παρασκευή 30 Μαϊου και το Σάββατο 01 Ιουνίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης http://www.acmac.uoc.gr/EFEF2013/.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Nonlinear Schrödinger Equation: Theory and Applications
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Nonlinear Schrödinger Equation: Theory and Applications, κατά το διάστημα 20-24 Μαΐου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/NLS2013.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Domain microstructure and dynamics in magnetic elements
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Domain microstructure and dynamics in magnetic elements, κατά το διάστημα 08-11 Απριλίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://www.acmac.uoc.gr/%CE%BCMAGelm2013/index.php.
Συνάντηση εργασίας Geometric Computing
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Geometric Computing, κατά το διάστημα 21-25 Ιανουαρίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/GC2013.
Συνάντηση εργασίας Scientific Frameworks for Challenging Computational Problems
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα Scientific Frameworks for Challenging Computational Problems, κατά το διάστημα 14-18 Ιανουαρίου 2013 στο Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/SCICOMP2013.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Cell biology and physiology: PDE models
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με τίτλο Cell biology and physiology: PDE models, στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/CELL2012.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Waves and imaging in complex media
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με τίτλο Waves and imaging in complex media, στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 7-8 Ιουνίου 2012 (εισαγωγικό μέρος) και 11-15 Ιουνίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/IMAGING2012.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Wave propagation in complex media and applications
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με τίτλο Wave propagation in complex media and applications, στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 7-11 Μαϊου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/WAVES2012.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Discontinuous Galerkin Methods for Partial Differential Equations
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με τίτλο Discontinuous Galerkin Methods for Partial Differential Equations, στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 26-28 Σεπτεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/GAMPDE2011.
Συνάντηση εργασίας με θέμα Modern Techniques in the Numerical Solution of Partial Differential Equations
Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Αρχιμήδειο Κέντρο Μοντελοποίησης, Ανάλυσης και Υπολογισμών (ACMAC) οργανώνουν συνάντηση εργασίας με τίτλο Modern Techniques in the Numerical Solution of Partial Differential Equations, στο Ηράκλειο Κρήτης κατά το διάστημα 19-23 Σεπτεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της συνάντησης εργασίας http://acmac.uoc.gr/NUMPDE2011.